Što je važno znati prije nesreće

Što je važno znati prije nesreće, za vrijeme trajanja nesreće i po završetku nesreće

Prije nesreće potrebno je poduzeti preventivne radnje i aktivnosti kako bi se izbjegle moguće opasnosti i neželjene posljedice. Vrlo je važno osposobiti se za provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, s obzirom da se možete naći u situaciji koja će zahtijevati vaše angažiranje u zaštiti i spašavanju života ljudi, imovine i okoliša neposredno nakon nesreće ili za vrijeme njenog trajanja, odnosno prije nego što na mjesto nesreće dođu timovi žurnih službi i operativnih snaga civilne zaštite. U stvarnom životu, osobito kada nastanu katastrofe i veće nesreće, češće se možete naći u takvoj situaciji, prvenstveno iz razloga što organizirane snage civilne zaštite, zbog obima nastalih posljedica, neće biti u mogućnosti istovremeno i žurno odgovoriti na sve zahtjeve za spašavanjem.

Prije nesreće:

Za vrijeme trajanja nesreće:

Po završetku nesreće: