Pronalaženje mina, neeksplodiranih ubojnih

Svako pronađeno, primijećeno ili sumnjivo sredstvo, dužni ste ODMAH prijaviti najbližoj policijskoj stanici na broj 122, Operativnom centru civilne zaštite 121 ili na broj telefona najbliže mjesne zajednice. NIKADA NE ULAZITI U OZNAČENA MINSKA POLJA.