Nuklearne i radiološke nesreće

U slučaju nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja, kao primjerice u slučaju nesreće u nuklearnoj elektrani ili u slučaju pronalaska radioaktivnog izvora bez posjednika, nadležne službe će odrediti mjere zaštite za potencijalno zahvaćeno stanovništvo

Što činiti u slučaju radiološkog ili nuklearnog izvanrednog događaja?

u slučaju nuklearne nesreće, tablete stabilnog joda uzmite isključivo prema uputama nadležnih službi