Kemijske nesreće

Nesreće s opasnim tvarima - kemikalijama su kemijske nesreće

Do kemijskih nesreća dolazi istjecanjem zapaljivih i otrovnih tekućina ili plinova uslijed akcidenata u tehnološkim procesima u industriji, prometnih nesreća s vozilima koje prevoze opasne tvari - kemikalije i dr.

U slučaju kemijske nesreće: