Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Upute za građane
ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE

Znaci za uzbunjivanje građana su:

 • Znak opće opasnosti, koji se  emitira zavijajućim tonom u trajanju od 100 sekundi, s tim da se u toku prva četiri sata ponavlja više puta. Emitira  se u trenutku kada građanima i materijalnim dobrima prijeti opasnost od pojave plavnog vala koji nastaje od rušenja ili prelijevanja brana na hidroakumulacijama ili velikog požara ili kretanju radioaktivnog oblaka ili pojave većih količina otrovnih materija u vidu oblaka iz kemijskih postrojenja i drugim opasnostima, a koje mogu ugroziti živote i zdravlje većeg broja ljudi na određenom području, a u ratu kada prijeti opasnost od artiljerijskih ili drugih dešavanja  ili napada iz zraka na određenom području.
 • Znak prestanka opasnosti, koji se emitira jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi. Emitira  se onda kada stožer civilne zaštite koji je naredio emitiranje signala opće opasnosti procijeni da je prestala opasnost po ljude i materijalna dobra ili kada je završeno poduzimanje odgovarajućih mjera za provođenje zaštite i spašavanja ugroženih ljudi i materijalnih dobara.

Postupak građana na znak za uzbunjivanje

 • ako se radi o pojavi plavnog vala, građani su dužni, ako imaju vremena, poduzeti sljedeće postupke:
 1. u stanu ili kući isključiti električne i druge instalacije i zatvoriti vodu;
 2. namještaj, pitku vodu i životne namirnice skloniti na više dijelove kuće ili stana;
 3. uzeti neophodne osobne  stvari (osobne  dokumente, novac, pokrivač i dr.) i skloniti se na sigurno mjesto, odnosno mjesto koje ne može biti ugroženo plavnim valom i na tom mjestu sačekati emitiranje signala za prestanak opasnosti, a nakon tog signala postupati po naređenjima i upustvima  općinskog stožera civilne zaštite ili povjerenika civilne zaštite.

 

 • ako se radi o pojavi velikog požara, građani trebaju, ako imaju vremena, poduzeti sljedeće postupke:
 1. u stanu ili kući isključiti sve električne aparate i zatvoriti dovod gasa;
 2. zatvoriti vrata i prozore da bi se spriječilo strujanje zraka  i rasplamsavanja  požara;
 3. uzeti neophodne stvari (odjeću, obuću, hranu, lična dokumenta, novac i druge vrijednosti), a zatim napustiti zgradu i skloniti se na sigurno mjesto;
 4. uključiti se u akciju lokaliziranja  i gašenja požara, prema naredbama općinskog stožera civilne zaštite.

 

 • ako se radi o pojavi radioaktivnog oblaka ili pojavi većih količina otrovnih materija u vidu oblaka iz kemijskih postrojenja ili skladišta, građani trebaju poduzeti sljedeće postupke:
 1. ukoliko se nađu na ulici, na radnom mjestu, u stanu ili drugim mjestima smireno i bez panike otići u najbliže sklonište ili drugo mjesto pogodno za sklanjanje, ako takva mjesta postoje;
 2. ukoliko su u mogućnosti, trebaju ponijeti sredstva za ličnu RHB zaštitu ili priručna sredstva od kojih se mogu napraviti određena zaštitna sredstva i ta sredstva koristiti dok postoji opasnost od radioaktivnog oblaka, odnosno otrovnih materija;
 3. ponijeti sredstva za pružanje prve medicinske pomoći, dezinfekciona sredstva i priručna sredstva za dekontaminaciju, ako takvim sredstvima raspolažu;
 4. nakon izvršenog sklanjanja dalje treba postupati prema uputstvima povjerenika civilne zaštite.

 

 • Kada se emitira  signal za prestanak opasnosti, građani su dužni da se uključe u akciju zaštite i spašavanja koju provode jedinice i povjerenici civilne zaštite i službe zaštite i spašavanja, kao što je učešće na pružanju prve pomoći, raščišćavanju terena, dekontaminaciji i ostalim zadacima koje građani mogu da vrše, odnosno treba da napuste sklonište i druge zaštitne objekte u kojima su se nalazili i vratiti se u svoje kuće ili stanove ili na svoja radna mjesta
Upute za građane
Što je važno znati prije nesreće

Što je važno znati prije nesreće, za vrijeme trajanja nesreće i po završetku nesreće

Prije nesreće potrebno je poduzeti preventivne radnje i aktivnosti kako bi se izbjegle moguće opasnosti i neželjene posljedice. Vrlo je važno osposobiti se za provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, s obzirom da se možete naći u situaciji koja će zahtijevati vaše angažiranje u zaštiti i spašavanju života ljudi, imovine i okoliša neposredno nakon nesreće ili za vrijeme njenog trajanja, odnosno prije nego što na mjesto nesreće dođu timovi žurnih službi i operativnih snaga civilne zaštite. U stvarnom životu, osobito kada nastanu katastrofe i veće nesreće, češće se možete naći u takvoj situaciji, prvenstveno iz razloga što organizirane snage civilne zaštite, zbog obima nastalih posljedica, neće biti u mogućnosti istovremeno i žurno odgovoriti na sve zahtjeve za spašavanjem.

Prije nesreće:

 • upoznajte se s utvrđenim mjerama i planovima sigurnosti i zaštite za određeni prostor ili sredstvo (stambeni prostor, otvoreni prostor, sredstva javnog prijevoza, sportski objekt, prodajni centar, kino dvorana, škola, disco klub i sl.)
 • upoznajte se s dodatnim - konkretnim mjerama zaštite, preporučenim za pojedine događaje koji mogu ugroziti vašu sigurnost (požar, poplava, potres, toplinski val, olujno nevrijeme s grmljavinom, suša, tuča i dr.)
 • upoznavanje s općim i konkretnim mjerama sigurnosti i zaštite omogućit će vam lakše prilagođavanje situacijama u kojima možete biti ugroženi, ali i postupanje - ponašanje u prostoru u kojem se možete zateći, s obzirom na stvarne uvjete u tom prostoru (infrastrukturu, opremu, broj ljudi, sredstva za spašavanje, spasilačke timove, brzinu reakcije i sl.)
 • u većini nesreća sustav javne elektrodistribucije, zbog šteta na infrastrukturi, neće biti u funkciji, nabavite tranzistorski radio prijemnik kako biste mogli dobiti upute mjerodavnih institucija o poduzimanju zaštitnih mjera, kao i druge korisne informacije koje vam mogu pomoći u provođenju zaštite i ublažavanju mogućih posljedica

Za vrijeme trajanja nesreće:

 • ako ste pravodobno poduzeli preporučene preventivne mjere, posljedice će biti minimalizirane u odnosu na one najteže moguće
 • ne širite paniku, ponašajte se sukladno ranije dobivenim uputama od strane nadležnih institucija, kao i onima dobivenim neposredno prije nesreće ili za vrijeme trajanja nesreće i provodite sve preporučene mjere za pojedinu vrstu nesreće, kako biste najbolje zaštitili sebe, članove obitelji i druge osobe koje su se zatekle u prostoru pogođenom nesrećom te istovremeno, na taj način, ublažili posljedice po zdravlje i živote ljudi te štete na imovini i u okolišu
 • u svakoj nesreći, odmah po njenom nastanku, započnite primjenjivati mjere osobne zaštite
 • ovisno o vrsti nesreće, ako vam razvoj situacije dopusti, započnite s provođenjem mjera uzajamne zaštite i sa spašavanjem tijekom njenog trajanja (to ćete moći učiniti npr. u slučaju poplave, ali ne i potresa)

Po završetku nesreće:

 • po nastajanju ili po završetku nesreće (ovisno o vrsti nesreće), nazovite broj 121,122,123 ili 124 te izvijestite o nesreći i njenim posljedicama (oslobodite liniju što prije, ne pitajte za informacije i ne tražite druge podatke, linije trebaju za operativne potrebe koordiniranja spasilačkih aktivnosti)
 • ne koristite se bez potrebe javnim prometnicama, oslobodite ih za vozila žurnih i spasilačkih službi
 • ako ste kao spasitelj raspoređeni u neku od operativnih snaga civilne zaštite javite se na ranije određeno mjesto, preuzmite opremu i postupajte po nalozima zapovjednika
 • započnite ili nastavite s aktivnostima zaštite i spašavanja, odazovite se pozivima čelnika jedinice lokalne samouprave u kojoj živite ili tvrtke u kojoj radite, uključite se u organiziran i integriran sustav civilne zaštite
Upute za građane
ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE
Upute za građane
Klizište
 • Svaku pojavu većeg odrona i klizanja zemljišta, potrebno je odmah prijaviti Operativnom centru  civilne zaštite županije , Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline, najbližoj policijskoj stanici ili mjesnoj zajednici
 • U slučaju veće opasnosti po živote ljudi, potrebno je odmah napustiti objekt stanovanja i sačekati upute stručnjaka iz nadležnih službi
Upute za građane
Poplava
 • Isključiti električne i druge instalacije i vodu
 • Pokućstvo, pitku vodu, i životne namirnice podići na više dijelove kuće ili stana
 • Izmjestiti stoku na sigurnije mjesto
 • Sa osobnim  i drugim bitnim dokumentima skloniti se na sigurno mjesto, sačekati prestanak opasnosti, a nakon toga postupati po naredbama i upustvima Općinskog štožera civilne zaštite
Upute za građane
Potresa

U zatvorenom prostoru

 • ako čujete zvuk karakterističan za potres, potražite zaklon uz nosive zidove, ispod stola ili na drugom sigurnom mjestu unutar objekta
 • budite što dalje od stakla, prozora, pregradnih zidova, kamina, visokog pokućstva, zrcala, lustera i drugih teških predmeta koji mogu pasti i ozlijediti vas
 • sklupčajte se ispod stola, nosive grede i sl. te pokrijte glavu rukama
 • pričekajte da podrhtavanje stane i tek onda napustite objekt, jer postoji mogućnost pojave popratnih potresa
 • kad podrhtavanje stane, provjerite jeste li ozlijeđeni, ako jeste pružite prvu pomoć sebi, a potom i drugima u vašoj blizini
  • nemojte pomicati osobu bez svijesti ako ne morate
  • ako pomičete osobu bez svijesti, najprije joj imobilizirajte vrat, leđa i ozlijeđene udove
 • provjerite jesu li oštećene instalacije plina, vode, kanalizacije i struje
  • ako osjetite miris plina, ne uključujte struju, električne i elektronske uređaje
  • ne koristite oštećene instalacije prije nego što ih pregledaju stručnjaci
  • isključite napajanje struje, vode i plina
 • za izlazak iz objekta ne koristite dizalo
 • uputite se na mjesto koje ste dogovorili s članovima obitelji kao mjesto susreta na otvorenom prostoru
 • uzmite ruksak pripremljen za hitne situacije i u njega dodajte stvari koje svakodnevno koristite (mobitel, novac, lijekove i dr.)
 • pomozite drugima u vašoj blizini, osobito ranjivim članovima obitelji (teško pokretnima, bolesnima, djeci i sl.) te svima ostalima kojima je potrebno
 • ne zaboravite kućne ljubimce, pokušajte ih smiriti i staviti u transportere, ako ne uspijete pobrinut ćete se za njih kasnije, kad to bude sigurnije za vas

 Na otvorenom

 • odmaknite se od građevina, stupova, žica, staklenih površina, reklamnih panoa i svega što može pasti na vas
 • ako ste u središtu grada pokušavajte izbjegavati građevine/objekte koji se mogu urušiti (staklene građevine, građevine pokrivene crijepom i sl.)

 U vozilu

 • zaustavite vozilo na sigurnom mjestu, dalje od objekata čiji dijelovi mogu pasti i ostanite u vozilu dok opasnosti od podrhtavanja ne prestanu

 Ako ste zatrpani

 • preko lica navucite masku za disanje ili neku tkaninu kako ne biste udisali prašinu
 • pokušajte obznaniti svoju lokaciju lupanjem po zidovima, cijevima, svjetlosnim (baterija) i zvučnim (zviždaljka) signalima
 • ne pokušavajte koristiti šibice ili upaljač jer postoji mogućnosti eksplozije zbog curenja plina
 • ne vičite kako biste spriječili ulazak prašine u dišne organe, sačuvali energiju i kisik
Upute za građane
Požara
 • U slučaju izbijanja požara, potrebno je ODMAH pristupiti gašenju požara priručnim sredstvima,
 • U slučaju požara izazvanog električnom energijom, potrebno je prvo isključiti dovod struje i pristupiti gašenju požara priručnim sredstvima,
 • Što prije obavijestiti:

123 Vatrogasce
121 Operativni centar civilne zaštite
122 Policiju

STROGO JE ZABRANJENO !!!

 • ložiti vatru u šumi
 • paliti korov ili sijeno na pašnjacima
 • namjerno podmetati požar
Upute za građane
ekstremne temperature

U zatvorenom prostoru

 • pijte dovoljno tekućine, odnosno negazirane vode ili niskokaloričnih pića bez kofeina, alkohola i šećera, važno je stalno unositi tekućinu, a ne tek kad se pojavi osjećaj žeđi!
 • jedite više manjih obroka bogatih svježim povrćem i voćem, lako probavljivu hranu, izbjegavajte masnu i jako začinjenu hranu
 • izbjegavajte kuhanje po velikim vrućinama, kao i korištenje uređaja koji mogu zagrijati prostor
 • tijelo rashladite tuširanjem ili kupanjem u mlakoj vodi, a možete stavljati i hladne obloge
 • izbjegavajte teške tjelesne napore
 • ako imate rashladni uređaj (klimu) postavite ga na temperaturu 7°C nižu od vanjske, po danu ispod 32°C, a noću ispod 24°C
 • noću otvarajte prozore u svoga doma, a po danu isključite nepotrebna svjetla i uređaje koji zagrijavaju prostor
 • danju zatvorite prozore, spustite rolete (naročito kada su prozori okrenuti prema suncu) i isključite rasvjetu
 • boravite u najhladnijoj prostoriji, a terasu i travnjake oko kuće zalijte vodom
 • ako je nekome u vašoj blizini pozlilo otvorite prozore i vrata da stvorite strujanje zraka, napravite propuh; pokušajte vašeg ukućana rashladiti oblozima i pozovite hitnu medicinsku pomoć

Na otvorenom

 • izbjegavajte boravak na otvorenom između 10 i 17h
 • ako radite ili trenirate na otvorenom uzimajte češće pauze u hladu i pijte više tekućine - 1.5 čašu svakih 30 minuta
 • ako morate izaći odjenite prozračnu i svijetlu odjeću, zaštitite glavu (šešir, kapa i sl.) i stavite sunčane naočale
 • krećite se u hladu i ponesite sa sobom vodu za piće
 • djecu i kućne ljubimce ne ostavljate same na suncu!
 • ako je nekome u vašoj blizini pozlilo premjestite ga u hlad na otvorenom ili u rashlađeni prostor, otkopčajte ugroženoj osobi odjeću i ako je pri svijesti dajte piti vodu ili sok te pozovite hitnu medicinsku pomoć

U vozilu

 • djecu i životinje ne ostavljajte same u vozilima!

ZDRAVLJE

 • ako vam je zdravlje narušeno i koristite lijekove, a tijekom toplinskog vala vam pozli ili imate neuobičajene simptome nazovite hitnu medicinsku pomoć, vašeg liječnika ili ljekarnika
 • imajte na umu da toplinski val može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme: sunčanicu, crvenilo, grčeve, iscrpljenost i opći kolaps organizma (toplinski udar)
 • pomozite ljudima u vašoj blizini, a osobito svima koji su ranjiviji (bolesni, stariji, djeca…)
Upute za građane
industrijske nesreće

U zatvorenom prostoru

 • ako ste svjedok industrijske nesreće, obavijestite na broj 121 Operativni centar Civilne zaštite ili Policiju na 122 i pružite sve dostupne informacije koji će dežurnim službama olakšati reagiranje
 • ako ste u neposrednoj blizini opasne tvari/kemikalije koja istječe, ne gazite po njoj i ne dodirujte kontaminirane predmete
 • ako ste u objektu koji je blizu mjesta nesreće, a k tome još i vjetar puše prema vama, odmah napustite opasno područje
 • ako ste dalje od mjesta nesreće zatvorite sve prozore, vrata, ventilacijske otvore te priručnim sredstvima (ljepljive trake, vlažni ručnici, aluminijske folije i dr.) prekrijte moguće pukotine kroz koje bi se opasno sredstvo moglo širiti
 • slušajte upute predstavnika lokalne vlasti, civilne zaštite i stručnjaka

Na otvorenom

 • ako se zateknete na otvorenom prostoru prilikom oglašavanja sirene za uzbunjivanje ili primite SMS poruku, odmah se brzo i bez panike sklonite u zatvoreni čvrsti objekt
 • ako se nađete u blizini kontaminiranog oblaka, nemojte jesti i piti, već što prije zaštitite dišne puteve mokrom tkaninom i hitno napustite kontaminirano područje
 • pridržavajte se uputa koje će vam dati stručnjaci, lokalne vlasti i predstavnici civilne zaštite
 • informirajte se i pratite razvoj događaja putem medija

U vozilu

 • ako ste u vozilu blizu mjesta kemijske nesreće, odmah zatvorite prozore, isključite ventilaciju i odvezite se što dalje od mjesta nesreće

ZDRAVLJE

 • ako ste bili izloženi štetnim djelovanjima, što prije se javite liječniku koji će ocijeniti je li potrebno liječenje
Upute za građane
snijeg i led

U zatvorenom prostoru

 • nazovite broj 112 ako je vaš dom ostao izoliran zbog velikih količina snijega i neočišćenih putova, a potrebna vam je pomoć liječnička, veterinara, nužne namirnice, energenti i sl.

Na otvorenom

 • poštujte preporuke za sprječavanje padova - izbjegavajte nepotrebne izlaske
 • ako morate izaći hodajte očišćenim nogostupima i stazama polako, malim kratkim koracima i gledajte ispred sebe dok hodate
 • ako hodate uz zgrade ili ispod drveća budite oprezni, jer s njih iznenada može pasti snijeg ili led
 • nosite obuću s gumenim i hrapavim potplatima koji smanjuju klizanje
 • ruke držite izvan džepova i nemojte nositi teške predmete u ruci jer vam mogu ugroziti ravnotežu
 • prilikom silaska niz stepenice držite se za rukohvat
 • zbog mogućeg strujnog udara ne dodirujte i ne otresajte od snijega neizolirane električne vodiče!
 • izbjegavajte hodati po zaleđenim površinama, pogotovo po zaleđenim vodenim površinama, npr. po zaleđenim jezerima i barama (led bi trebao biti debljine preko 12 cm da bi bilo sigurno stati na njega); nikako nemojte stati na led sive boje jer nije dovoljno debeo

 

Vlasnici kuća, stambenih i poslovnih prostora

 • redovito čistite prilazne puteve ili pločnik ispred kuće ili zgrade
 • prilaze posipajte solju ili pijeskom, kako se netko ne bi ozlijedio na zaleđenim površinama - ne zaboravite, to je vaša obveza, a ne čin dobre volje
 • vaša obveza je ukloniti snijeg koji može pasti s vašeg krova i nekoga ozlijediti, ako to ne možete učiniti sami na siguran način, trebate angažirati službe koje će obaviti taj posao

Vlasnici vozila

 • očistite snijeg i led sa svojeg vozila prije uključivanja u promet uz obavezno korištenje zimske opreme na vozilu
 • ne parkirajte uz zgrade ili ispod drveća s kojih može pasti snijeg ili led
Upute za građane
nuklearne i radiološke nesreće

U slučaju nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja, kao primjerice u slučaju nesreće u nuklearnoj elektrani ili u slučaju pronalaska radioaktivnog izvora bez posjednika, nadležne službe će odrediti mjere zaštite za potencijalno zahvaćeno stanovništvo

Što činiti u slučaju radiološkog ili nuklearnog izvanrednog događaja?

 • ako ste se u trenutku proglašenja opasnosti zatekli na otvorenom prostoru odmah uđite u zatvoreni prostor i sklonite se
 • nemojte jesti, piti ili pušiti u potencijalno kontaminiranom području
 • zatvorite sva vrata i prozore, isključite sve ventilacijske sustave
 • spriječite ulazak zraka izvana postavljenjem vlažnih ručnika ili ljepljivih traka oko vrata, prozora i na otvore
 • uključite radio ili TV prijemnik kako biste imali najnovije informacije i čuli upute nadležnih službi
 • ne konzumirajte svježe mlijeko i vodu porijeklom iz ugroženog područja
 • svježe prehrambene proizvode iz ugroženog područja konzumirajte prema uputama nadležnih službi
 • ako ste bili na otvorenom u trenutku nesreće i smatrate da ste bili izloženi radioaktivnom materijalu, čim prije se sklonite u zatvoreni prostor, svucite svu odjeću i obuću te ju odložite u plastičnu vreću koju je potrebno dobro zatvoriti; ako postoji mogućnost, otuširajte se toplom vodom i operite se sapunom
 • kada izađete iz kontaminiranog područja, obavijestite nadležne službe da ste možda bili izloženi radioaktivnom materijalu, predajte im i vrećicu s kontaminiranom odjećom i obućom; ostanite mirni te pozorno slušajte nove upute i informacije nadležnih službi preko sredstava javnog informiranja (TV, radio, internet i dr.)

u slučaju nuklearne nesreće, tablete stabilnog joda uzmite isključivo prema uputama nadležnih službi

Upute za građane
grmljavinsko nevrijeme

U slučaju grmljavinskog nevremena, važno je poduzeti određene mjere opreza kako biste osigurali svoju sigurnost i sigurnost onih oko vas. Upute kojih se potrebno pridržavati u slučaju grmljavinskog nevremena:

 • odgodite sve aktivnosti na otvorenom prostoru
 • ako čujete udaljenu grmljavinu ili vidite bljesak svjetlosti, ukoliko ste u mogućnosti uđite u zatvoreni prostor, jer čvrsta zgrada je najsigurnija lokacija tijekom grmljavinskog nevremena
 • uđite u kuću, zgradu ili automobil
 • zatvorite prozore i vanjska vrata
 • nemojte stajati pored prozora, otvorenih vrata, metalnih stupova i predmeta kao što su slavine, utičnice i električni prekidači
 • izbjegavajte tuširanje i kupanje
 • isključite električne i klima uređaje
 • ostanite u zatvorenom prostoru trideset minuta nakon što grmljavina prestane
 • na otvorenom prostoru se sklonite u nižim dijelovima, kao što su klanci, gudure ili udoline, a u šumi ispod grmlja ili nižih stabala
 • izbjegavajte sklanjanje ispod visokih izoliranih stabala na otvorenom području i u izoliranim manjim objektima, kao što su šupe i slično
 • izbjegavajte vrhove brjegova, otvorena polja - prostore, plaže i kupanje u vodi
 • ako plivate (na moru, rijeci, jezeru) izađite na kopno, napustite plažu i potražite sklonište, isto vrijedi i za ribarenje, odnosno pecanje
 • izbjegavajte sve metalno - traktore i druge radne strojeve, motore, bicikle i dr.
 • ako ste za vrijeme oluje u vozilu pomaknite auto sa strane, što dalje od stabala i zgrada (ako je moguće), probajte naći što otvoreniji prostor, izbjegavajte mjesta gdje se može nakupiti voda, poput podvožnjaka ili tunela
 • ako čujete pucketanje, primijetite izbijanje elektriciteta poput dizanje dlaka i kose na tijelu (indikacija da prijeti udar groma): čučnite, spustite glavu i rukama pokrijte uši, zatvorite oči i otvorite usta
Upute za građane
jaki vjetar
 • pratite informacije i prognoze o pojavi, mjestu i snazi jakih vjetrova ili nailasku oluje
 • držite u pričuvi jače najlonske folije ili cerade, letve i čavle za privremenu sanaciju oštećenja na krovu ili za prekrivanje razbijenih prozorskih stakala

Postupak ako ste u zatvorenom:

 • dobro zatvorite sve prozore i vrata, spustite rolete ili zatvorite prozorske kapke
 • odmaknite se od prozorskih stakala u unutrašnjost građevine
 • ako građevina nije solidno građena, a očekuju se orkanski udari vjetra ili pojava pijavice, sklonite se u podrum ili solidno građenu građevinu, prethodno zatvorite vodu i plin na glavnom ventilu i isključite struju na glavnoj sklopci kako bi spriječili sekundarne štete
 • slušajte obavijesti na radiju i postupajte u skladu s njima

Postupak ako ste na otvorenom:

 • kao pješak se krećite u pognutom stavu, uz zavjetrinu, ako je ima, pridržavajući se za čvrste predmete
 • ne sklanjajte se ispod drveća zbog opasnosti od udara groma, loma grana ili rušenja stabla
 • ako vozite, poštujte upozorenja i zabrane nadležnih službi, a ako vas je orkanski vjetar, s ili bez oborina, zahvatio na otvorenoj cesti, zaustavite vozilo van prometnice, po mogućnosti u prirodnoj zavjetrini
 • za jakog vjetra na moru ne koristite laka plovila bez motora (zračni jastuk, gumeni, plastični ili drveni čamac, pedaline, sandoline, daske za windsurfing ili surfing)
Upute za građane
kemijske nesreće

Nesreće s opasnim tvarima - kemikalijama su kemijske nesreće

Do kemijskih nesreća dolazi istjecanjem zapaljivih i otrovnih tekućina ili plinova uslijed akcidenata u tehnološkim procesima u industriji, prometnih nesreća s vozilima koje prevoze opasne tvari - kemikalije i dr.

U slučaju kemijske nesreće:

 • zateknete li se nakon znaka sirene za opasnost na otvorenom, odmah, brzo i bez panike, uđite u zatvoreni prostor ili sklonište
 • ne dodirujte kemikaliju koja istječe i ne gazite po njoj
 • ne dodirujte kontaminirane predmete
 • ako ste u području kontaminiranog oblaka ne jedite, ne pijte, ne pušite i zaštitite dišne putove mokrom maramicom/tkaninom
 • ako ste u vozilu blizu mjesta kemijske nesreće, odmah zatvorite prozore, isključite ventilaciju i odvezite se što dalje od mjesta nesreće
 • ako se nalazite u objektu koji je u blizini mjesta kemijske nesreće, a uz to i u smjeru puhanja vjetra, odmah se evakuirajte iz opasnog područja; ako se niste stigli evakuirati odmah po nastajanju kemijske nesreće, ostanite u zatvorenom, slušajte upute žurnih službi i čvrsto zatvorite sve prozore i vrata, odaberite prostoriju koja ima najmanje prozora i vrata i hermetizirajte je priručnim sredstvima (stavite ljepljive trake ili iscijeđene ručnike, alufolije i sl. na okvire prozora/vrata, ventilacijske otvore i dr.)
 • isključite svjetla, plin i zatvorite vodu, ugasite ventilatore i sustave grijanja i hlađenja
 • kontinuirano, putem medija, pratite savjete stručnih službi i osoba
 • nakon samoevakuacije ili organizirane evakuacije, javite se na pregled liječniku koji će ocijeniti potrebu eventualnog liječenja
Upute za građane
pronalaženje mina, neekspolodiranih ubojnih

Svako pronađeno, primijećeno ili sumnjivo sredstvo, dužni ste ODMAH prijaviti najbližoj policijskoj stanici na broj 122, Operativnom centru civilne zaštite 121 ili na broj telefona najbliže mjesne zajednice. NIKADA NE ULAZITI U OZNAČENA MINSKA POLJA.

Upute za građane
Znakovi za uzbunjivanje
Što je važno znati prije nesreće
Postupak u slučaju
klizište
poplava
POTRESA
POŽARA
ekstremne temperature
industrijske nesreće
snijeg i led
nuklearne i radiološke nesreće
grmljavinsko nevrijeme
jaki vjetar
kemijske nesreće
pronalaženje mina, neekspolodiranih ubojnih
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.