Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
STOŽER CZ
INFORMACIJE

Županijski stožer je stručno operativno tijelo, ovlašteno za vršenje poslova koji su mu Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Zakonom o nadležnostima županijskih tijela vlasti Hercegovačko-neretvanske županije u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, stavljeni u ovlast.
U vršenju poslova iz svoje ovlasti Županijski stožer funkcionira stalno, kad Vlada HNŽ proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće u Županiji, a u razdoblju kada ne postoje prirodne ili druge nesreće, Županijski stožer svoje funkcije ostvaruje povremeno, prema potrebi i to onda kada razmatra stanje priprema, organiziranosti, opremljenosti i osposobljenosti za zaštitu i spašavanje svih nositelja zaštite i spašavanja na području Županije i predlaže mjere za dogradnju sustava zaštite i spašavanja i kada djeluje preventivno u cilju sprečavanja nastajanja prirodne ili druge nesreće i sudjeluje u vježbama i drugim vidovima obučavanja i osposobljavanja.

Županijski stožer čine zapovjednik, načelnik i članovi.

Zapovjednik Županijskog stožera je po položaju jedan od članova Vlade Hercegovačko-neretvanske županije ( u daljnjem tekstu: Vlada Županije).

Ravnatelj Županijske uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo ( u daljem tekstu: Županijska uprava), po položaju je načelnik Županijskog stožera.

Tajnik Crvenog križa Hercegovačko-neretvanske županije i državni službenik za informiranje iz Ureda predsjednika Vlade Županije, po funkciji su članovi Županijskog stožera.

Članovi Županijskog stožera iz županijskih ministarstava i Županijske uprave su:
1) rukovodeći državni službenik Županijskog ministarstva unutarnjih poslova,
2) rukovodeći državni službenik u Županijskom ministarstvu zdravstva, rad i socijalne skrbi,
3) rukovodeći državni službenik u Županijskom ministarstvu prometa i veza,
4) rukovodeći državni službenik u Županijskom ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša,
5) rukovodeći državni službenik u Županijskom ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
6) rukovodeći državni službenik u Županijskom ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,
7) rukovodeći državni službenik u Županijskom ministarstvu gospodarstva,
Do tri člana Županijskog stožera određuje ravnatelj Županijske uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo iz reda državnih službenika koji izravno obavljaju poslove vezane za mjere zaštite i spašavanja.

Zapovjednika, načelnika i članove Županijskog stožera postavlja i razrješava Vlada Županije, na prijedlog ravnatelja Županijske uprave.

GALERIJA
FOTOGALERIJA
Stožer CZ
GALERIJA
FOTOGALERIJA
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.
cross