Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
STOŽER CZ
KONTAKT
TAJNIK STOŽERA
Dinka Prguda
LOKACIJA
Stjepana Radića 3/3, 88000 Mostar BiH
TELEFON
036 319 869
LOKACIJA
036 319 869
Email
OPERATIVNI KONTAKT
Nasta Vidović
LOKACIJA
Stjepana Radića 3/3, 88000 Mostar BiH
TELEFON
036 319 869
LOKACIJA
036 319 869
Email
GLASNOGOVORNIK STOŽERA
Pero Pavlović
LOKACIJA
Stjepana Radića 3/3, 88000 Mostar BiH
TELEFON
063 282 072
LOKACIJA
036 333 769
Email
GALERIJA
FOTOGALERIJA
Stožer CZ
GALERIJA
FOTOGALERIJA
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.
cross