TransCPEarlyWarning

Projekt TransCPEarlyWarning koji se financira iz programa Interreg ADRION započeo je svoje aktivnosti 17. rujna 2020. Projekt se bavi potrebom usklađivanja sustava ranog upozoravanja struktura civilne zaštite na prirodne i druge nepogode na jadransko-jonskom području, pomažući zemljama da se bolje nose s prirodnim i drugim nepogodama. Projekt nudi razvoj platforme za rano upozoravanje struktura civilne zaštite na prirodne i druge nepogode, koja integrira relevantni model sustava koji proizlazi iz temeljite studije regulatornih okvira, zakonodavstva, postupaka, procesa, uključivanja dionika, postojećih sustava i izvora podataka u različitim zemljama jadransko-jonskog područja. Ova će platforma biti predmet pilot testiranja u 7 zemalja koje sudjeluju u projektu: Italiji, Grčkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Rezultati iz pilot testiranja dovest će do razvoja strateškog i akcijskog plana koji nude zajedničku viziju i rješenja za rano upozoravanje struktura civilne zaštite u jadransko- jonskoj regiji.

TransCPEarlyWarning projekt usredotočit će se na pažljivo odabranu podskupinu prirodnih i drugih nepogoda koje su prisutne u jadransko-jonskoj regiji. Područje se suočava s različitim opasnostima, uključujući zemljotrese, požare, poplave, klizišta, sušu, tsunami, toplotne udare, onečišćenja okoliša i industrijske nesreće. Ovisno o vrsti opasnosti, razmjera, vrsta intervencije ranog upozorenja i raspoloživi interval mogu se znatno razlikovati. Heterogenost među različitim zemljama značajna je počevši od terminologije koja opisuje opasnost pa sve do relevantnih propisa, sustava i procesa. Platforma TransCPEarlyWarning pokušat će pomoći u postizanju homogenosti koja je neophodna u suradnji između zemalja jadransko - jonske regije.

Vodeći partner je regija Molise u Italiji, a ostatak projektnog konzorcija čine Općina Ajdovščina u Sloveniji, Institut za industrijske sustave Centra za istraživanje i inovacije ATENA u Grčkoj, Varaždinska županija u Hrvatskoj, Regionalno vijeće Drača u Albaniji, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije, Prijestolnica Cetinje u Crnoj Gori, Decentralizirana uprava Krete u Grčkoj, Institut Josef Stefan u Sloveniji, Splitsko – dalmatinska županija u Hrvatskoj i Šumarski fakultet u Albaniji.