Holistic

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko – neretvanske županije partner je u projektu „Holistički model integralne zaštite od šumskih požara – HOLISTIC“, u okviru „Adriatic IPA CBC Programa 2007 – 2013. god.“ i aktivno sudjeluje u implementaciji projekta. U projekt je uključeno 20 partnera iz osam zemalja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Albanija, Grčka, Crna Gora, Srbija i BiH). Projekt „HOLISTIC“ usredotočen je na prevenciju i ublažavanje šteta od prirodnih i drugih nesreća, s posebnim naglaskom na rizike od požara i potresa. Opći cilj projekta je podržati održivo zajedničko upravljanje prirodnim resursima, prevencijom šumskih požara, te podržati održivu uporabu biomase zaštitom vrijednih prirodnih resursa, istodobno razvijajući prekograničnu suradnju. Svrha projekta je primijeniti skup mjera za prevenciju šumskih požara i implementirati učinkovit sustav nadzora nad šumskim požarima. Time će se ojačati suradnja prekograničnih partnera, unaprijediti infrastruktura u domeni nadzora požara, te urediti sustav za otkrivanje požara na prekograničnom području, a utvrdit će se i protokoli za protok informacija. Dodatna namjena projekta je promovirati svijest i aktivnosti ublažavanja rizika od pojave požara, te tehnološko unaprjeđenje nadzora i nadgledanja teritorija.