Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
DOKUMENTI I PROPISI
Projekti
Zajednički odgovor

Projekt  „Zajednički odgovor“ financira Europska unija iz programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, Ukupna vrijednost projekta je preko 590.000,00 €  od čega je Europska unija osigurala oko 490.000,00 € bespovratnih sredstva.

Opći cilj projekta je poboljšati integraciju sustava prevencije, intervencije i procesa oporavka od katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama u prekograničnom području, te postići fleksibilnost da se adekvatno odgovori na nove izazove.

Projekt zajednički provode vodeći aplikant Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ i partneri Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK iz Mostara (BiH) i Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore (FORS MNE) iz Nikšića (CG).

Implementacija projekta započela je 01. 07. 2022. godine i trajat će 24 mjeseca.

TransCPEarlyWarning

Projekt TransCPEarlyWarning koji se financira iz programa Interreg ADRION započeo je svoje aktivnosti 17. rujna 2020. Projekt se bavi potrebom usklađivanja sustava ranog upozoravanja struktura civilne zaštite na prirodne i druge nepogode na jadransko-jonskom području, pomažući zemljama da se bolje nose s prirodnim i drugim nepogodama. Projekt nudi razvoj platforme za rano upozoravanje struktura civilne zaštite na prirodne i druge nepogode, koja integrira relevantni model sustava koji proizlazi iz temeljite studije regulatornih okvira, zakonodavstva, postupaka, procesa, uključivanja dionika, postojećih sustava i izvora podataka u različitim zemljama jadransko-jonskog područja. Ova će platforma biti predmet pilot testiranja u 7 zemalja koje sudjeluju u projektu: Italiji, Grčkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Rezultati iz pilot testiranja dovest će do razvoja strateškog i akcijskog plana koji nude zajedničku viziju i rješenja za rano upozoravanje struktura civilne zaštite u jadransko- jonskoj regiji.

TransCPEarlyWarning projekt usredotočit će se na pažljivo odabranu podskupinu prirodnih i drugih nepogoda koje su prisutne u jadransko-jonskoj regiji. Područje se suočava s različitim opasnostima, uključujući zemljotrese, požare, poplave, klizišta, sušu, tsunami, toplotne udare, onečišćenja okoliša i industrijske nesreće. Ovisno o vrsti opasnosti, razmjera, vrsta intervencije ranog upozorenja i raspoloživi interval mogu se znatno razlikovati. Heterogenost među različitim zemljama značajna je počevši od terminologije koja opisuje opasnost pa sve do relevantnih propisa, sustava i procesa. Platforma TransCPEarlyWarning pokušat će pomoći u postizanju homogenosti koja je neophodna u suradnji između zemalja jadransko - jonske regije.

Vodeći partner je regija Molise u Italiji, a ostatak projektnog konzorcija čine Općina Ajdovščina u Sloveniji, Institut za industrijske sustave Centra za istraživanje i inovacije ATENA u Grčkoj, Varaždinska županija u Hrvatskoj, Regionalno vijeće Drača u Albaniji, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije, Prijestolnica Cetinje u Crnoj Gori, Decentralizirana uprava Krete u Grčkoj, Institut Josef Stefan u Sloveniji, Splitsko – dalmatinska županija u Hrvatskoj i Šumarski fakultet u Albaniji.

PREP-R

Projekat „PREP-R ima za cilj pripremiti organizacije  na posljedice klimatskih promjena na Zapadnom Balkanu”  kojeg financira Mađarska Vlada,  u kojem kao partner sudjeluje i Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-e .

Projekt je osigurao obuku i trening za vatrogasne  instruktore u borbi protiv izvanrednih situacija, u kojem su također sudjelovali i vatrogasci iz Srbije, kao i Republička uprava za civilnu zaštitu Republike Srpske.

Glavni cilj Projekta je poboljšati prilagođavanje klimatskim promjenama, razviti ciljano odgovorne organizacije za prvi odgovor u zemljama Zapadnog Balkana sa održivim programom pripravnosti. Zbog klimatskih promjena sve češće  se dešavaju poplave, šumski požari, i ostale katastrofe.

Pripremu na obranu od ovih dešavanja će pomoći i ovaj projekt.  Projekt se sastoji iz „E-Learning“ obuke i praktične obuke. Program pripravnosti fokusira se na rizike povezane s klimatskim promjenama i ima za cilj poboljšanje spremnosti osoba koje prve reagiraju u hitnim slučajevima koje oni izazovu. Uključuje iznenadne poplave, požare u prirodi, ekstremne oluje.

Također iz Projekta Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko –neretvanske županije dobila je na korištenje i  prikolicu  opremljenu  namjenskom opremom za potrebe Civilne zaštite i spašavanja . Navedena oprema će se koristiti u slučaju izvanrednih situacija, kao i za obuku vatrogasaca.

Holistic

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko – neretvanske županije partner je u projektu „Holistički model integralne zaštite od šumskih požara – HOLISTIC“, u okviru „Adriatic IPA CBC Programa 2007 – 2013. god.“ i aktivno sudjeluje u implementaciji projekta. U projekt je uključeno 20 partnera iz osam zemalja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Albanija, Grčka, Crna Gora, Srbija i BiH). Projekt „HOLISTIC“ usredotočen je na prevenciju i ublažavanje šteta od prirodnih i drugih nesreća, s posebnim naglaskom na rizike od požara i potresa. Opći cilj projekta je podržati održivo zajedničko upravljanje prirodnim resursima, prevencijom šumskih požara, te podržati održivu uporabu biomase zaštitom vrijednih prirodnih resursa, istodobno razvijajući prekograničnu suradnju. Svrha projekta je primijeniti skup mjera za prevenciju šumskih požara i implementirati učinkovit sustav nadzora nad šumskim požarima. Time će se ojačati suradnja prekograničnih partnera, unaprijediti infrastruktura u domeni nadzora požara, te urediti sustav za otkrivanje požara na prekograničnom području, a utvrdit će se i protokoli za protok informacija. Dodatna namjena projekta je promovirati svijest i aktivnosti ublažavanja rizika od pojave požara, te tehnološko unaprjeđenje nadzora i nadgledanja teritorija.

Dokumenti i propisi
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.