Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Prekogranična suradnja - Radionica u okviru projekta „Zajednički odgovor“

Radionica „Prekogranična suradnja - pristup aspektima integralnog planiranja spremnosti“ održana  je  u Mostaru u razdoblju 26. ožujka - 27.ožujka 2024. u Hotelu Buna.

Radionica je bila namijenjena predstavnicima lokalnih službi zaštite i spašavanja, te nadležnim institucijama iz oblasti civilne zaštite i spašavanja sa viših nivoa, s ciljem jačanja kapaciteta za integralno planiranje i procjenu rizika te kreiranje adekvatnih mjera intervencije u slučaju katastrofa uzrokovanim prirodnim ili drugim faktorom, priopćila je Civilna zaštita i vatrogastvo HNŽ.

Radionica je organizirana u okviru projekta „Zajednički odgovor“ koji radi na unapređenju sustava prevencije, intervencije i procesa oporavka od katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama u prekograničnom području BiH - CG, te fleksibilnosti sustava da odgovori na nove izazove, kroz jačanje kapaciteta nadležnih institucija i unapređenje prekogranične suradnje.

Projekt financira Europska unija u okviru Programa Prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Ukupna vrijednost je preko 590.000 eura, od čega je Europska unija osigurala oko 490.000 eura bespovratnih sredstava. Realizacija je počela 1. srpnja 2022. i trajat će 2 godine, a provode ga Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ u suradnji s partnerima: LiNK Poduzetnički centar i Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore (FORS MNE).

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.
cross