Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Općinske službe
KONTAKT INFORMACIJE
Služba CZ Grad Mostar
Slavica Ančić
LOKACIJA
Sjeverni logor bb
TELEFON
036/570-014
FAX
036/558-253
HITNI BROJ
036/558-253
Služba CZ Čitluk
Ivan Ostojić
LOKACIJA
Kralja Tomislava 87
TELEFON
036/640-546
FAX
036/640-537
HITNI BROJ
036/342-387
Služba CZ Stolac
Danijel Babić
LOKACIJA
Hrvatskih branitelja
TELEFON
036/853-101
FAX
036/853-229
HITNI BROJ
036/854-666
Služba CZ Neum
Marko Tapalović v.d.
LOKACIJA
Kralja Tomislava bb
TELEFON
036/880-121
FAX
036/880-121
HITNI BROJ
036/880-121
Služba CZ Konjic
Husein Hodžić
LOKACIJA
Musala bb
TELEFON
036/735-370
FAX
036/735-371
HITNI BROJ
036/735-371
Služba CZ Jablanica
Alen Alikadić
LOKACIJA
Pere Bilića 25
TELEFON
036/751-315
FAX
036/751-315
HITNI BROJ
036/751-308
Služba CZ Čapljina
Petar Krndelj
LOKACIJA
Mate Bobana bb
TELEFON
036/805-087
FAX
036/807-076
HITNI BROJ
036/807-076
Služba CZ Prozor Rama
Pero Kovačević
LOKACIJA
Kralja Tomislava bb
TELEFON
036/771-382
FAX
036/771-382
HITNI BROJ
036/771-382
Služba CZ Ravno
Ante Vuletić
LOKACIJA
Trg don Ivana Musića bb
TELEFON
036/891-469
FAX
036/891-466
HITNI BROJ
036/891-469
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.