Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Plan nabava 2023
Datum isteka tendera: 30.04.2025 - 12:30
Datum održavanja: 24.04.2023 - 12:30
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.