Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Održana obuka o gašenju šumskih požara u Mostaru

Šumski požari, odnosno požari otvorenog prostora, sve su češća pojava kako širom svijeta, tako i u našem okruženju. Tople zime, uzrokovane sve jačim utjecajem klimatskih promjena, utječu na otpornost šuma da se prilagode sušama, vremenskim nepogodama, kao i naletima raznih biljnih bolesti. Požari izazivaju najveće štete na šumskim područjima, čak veće i od nelegalne sječe, raznih oboljenja drveća i drugih uzroka. Prema statistikama uzročnik šumskih požara je u više od 95% situacija - čovjek!

 

Sa ciljem da poveća spremnost vatrogasnih postrojbi i službi širom Bosne i Hercegovine, Služba za šume Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Forest Service) organizirala je, četvrtu po redu, obuku o Upravljanju izvanrednim situacijama i požarima na otvorenom prostoru. Ove godine obuka je održana u Mostaru, od 22. - 25. travnja 2024.g, na kojoj je uzelo učešće  više od 30 pripadnika profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi s područja HNŽ, ŽZH, HBŽ, Grada Trebinja i Foče iz RS i Grada Splita (RH), te predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, FUCZ, Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ i Službe civilne zaštite iz Trebinja.

 

Prva dva dana obuke prošla su u  upoznavanju i razmjeni iskustava učesnika obuke sa Zapovjednim sustavom za upravljanje izvanrednim situacijama (Incident Command System - ICS) u SAD, odnosno upravljanjem izvanrednim situacijama u BiH, preprekama i mogućnostima za unaprjeđenje. Cilj obuke bio je prijenos iskustava i umrežavanje pojedinaca koji su zaduženi za upravljanje šumskim požarima.

 

Interaktivni dio treninga obuhvatio je 3D simulacije požara na otvorenom. Simulacije se rade na „pješčanim stolovima“ na kojima su postavljene moguće situacije, i tijekom kojih učesnici vježbaju primjenu raznih metoda i koordinaciju vatrogasnih postrojbi i službi na različitim nivoima vlasti. Ove vježbe su veoma značajne,  jer na „živim“ primjerima razrađuju upotrebu zapovjednog sustava, odnosno liniju zapovjedi u izvanrednim situacijama i daju mogućnost učesnicima da mijenjaju uloge, te sagledaju situaciju iz različitih kutova.

 

Služba za šume SAD je počela angažman u BiH organizacijom slične obuke u Mostaru 2019. godine, a nakon toga u Sarajevu (2022) i Banjaluci (2023). Suradnja sa institucijama širom BiH će se nastaviti, sa fokusom na poticanje međuentitetske i međuinstitucionalne suradnje, kao i prekogranične suradnje sa državama u regiji. S obzirom da požari ne poznaju nacionalne granice koordinacija i komunikacija su ključni aspekti uspješne protupožarne aktivnosti, kao i uključivanje što šireg spektra organizacija koje mogu doprinijeti prevenciji, odnosno gašenju požara.

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.
cross