Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
UPRAVA
O nama

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko – neretvanske županije utemeljena je za vršenje upravnih, stručnih, administrativnih i drugih poslove u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti županije sukladno Zakonu o organizaciji Uprave u Hercegovačko – neretvanskoj županiji („Narodne novine HNŽ“, broj 9/09), Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH ("Službene novine Federacije BiH " broj 64/09, te općim aktima i drugim propisima.

Sastoji se od tri sektora, koji čine temeljne organizacijske jedinice i to:

• Sektor civilne zaštite,
• Sektor zaštite od požara i vatrogastvo, te
• Sektor za upravno-pravne, opće i materijalno-financijske poslove.

U okviru Sektora civilne zaštite oformljen je operativni centar civilne zaštite HNŽ.

Unutarnja organizacija, djelokrug organizacijskih jedinica, kao i sistematizacija radnih mjesta, utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem ustroju, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ.

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.
cross