Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Kontakt
KONTAKT INFORMACIJE
Uprava za Civilnu zaštitu i vatrogastvo
LOKACIJA
Stjepana Radića 3/3, 88000 Mostar BiH
TELEFON
036 319 869
FAX
036 319 869
Operativni centar Civilne zaštite
LOKACIJA
Kneza Višeslava 77d, 88000 Mostar BiH
TELEFON
036 327 387
MOBITEL
063 000 121
FAX
036 333 769
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.