Bosna i Hercegovina, FBiH
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Konstituirajuća i Prva redovna sjednica Županijskog stožera civilne zaštite

U prostorijama Operativnog centra civilne zaštite  (OCCZ) u Mostaru  održana je konstituirajuća   i Prva redovna sjednica Županijskog stožera civilne zaštite, kojom je predsjedavao komandant Adil Šuta. Sjednici je nazočio i Načelnik stožera Eugen Ćubela.  Sjednica je započela  10,00 sati sa sljedećim Dnevnim redom:

 

  1. Upoznavanje članova Županijskog stožera civilne zaštite, sa aktivnostima i zadacima Županijskog stožera civilne zaštite koji se obavljaju sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda („Službene novine Federacije BiH", broj 39/03, 22/06 i 43/10) i podzakonskim propisima.
  2. Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Županijskog stožera civilne zaštite
  3. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Županijskog stožera civilne zaštite za 2023.godinu.
  4. Usvajanje Programa rada Županijskog stožera civilne zaštite za 2024.godinu.
  5. Davanje mišljenja na Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2024.godini.
  6. Odluka o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite pojedincima i kolektivima.
  7. Razno.
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA - KANTON
Kontakt informacije
Stjepana Radića 3/3
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
036 319 869
www.upravaczvhnz-k.ba/
Copyright © 2023 ito.ba. All Rights Reserved.
cross