Ravnatelj

Rođen 15.10.1962. godine u Mostaru, gdje sam završio osnovnu i srednju školu - Gimnazija Aleksa Šantić. Diplomirao na Agronomskom fakultetu u Sarajevu i stekao zvanje diplomirani inženjer agronomije. Poslijediplomski studij upisao na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na temu '' Ekonomski održiva poljoprivreda''. Od 1994.godine - 2006. godine , direktor poduzeća „Soko – Pteron“ d.o.o. Mostar. Od 2007.godine – 2008.godine , direktor poduzeća „Žitopromet“ d.d. Mostar ; član Nadzornog odbora „Žito-zajednica“ Federacije BiH , član Uprave Nogometnog kluba HŠK Zrinjski Mostar i predsjednik Omladinske škole HŠK Zrinjski Mostar. Od 2009.godine - 2011. godine – savjetnik dopredsjednika Vlade i ministra financija Federacije BiH i član Savjeta Federalne direkcije Robnih rezervi. Od prosinca 2011.godine - 2012. godine – savjetnik predsjednika Vlade Hercegovačko – neretvanske županije. Od 2012.godine - 2013. godine , v.d. direktora Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-e , a od 2013. godine direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko - neretvanske županije. Od 2012.godine , Načelnik Županijskog Stožera civilne zaštite HNŽ-e , do danas . Od 2013.godine . Koordinator za deminiranje HNŽ-e , do danas . Od 2014. godine Projekt menadžer na IPA projektu ''HOLISTIC''. Od 2020.godine voditelj projekta u okviru programa ADRION 2014-2020 (No 979-Establishment of „TRANSnational Civil Protection EARLY WARNING System“ . Član Nadzornog odbora JP ''Park prirode Hutovo Blato'' od 2013.-2014. godine. Od 2015.godine-2018.godine , Predsjedatelj Upravnog odbora Federalnog zavoda mirovinskog/penzijskog invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine . Od 2018.godine-2020.godine ponovno izabran za Predsjedatelja Upravnog odbora Federalnog zavoda mirovinskog/penzijskog invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine . U prosincu 2020.godine povjeren mi je i treći mandat Predsjedatelja Upravnog odbora mirovinskog/penzijskog invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine , do danas . Dobitnik PLAKETE CIVILNE ZAŠTITE Federalnog stožera civilne zaštite FBiH , 2019.godine . Dobitnik ZLATNE ZNAČKE Federalnog Stožera civilne zaštite FBiH , 2018.godine . Dobitnik POHVALE Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine , 2019.godine . Dobitnik Ordena KNIGHT/Viteza of the International Order of Civil Defence for outstanding services rendered to the cause of Civil Defence , Geneva 2019.godine . Dobitnik ZAHVALNICE Sveučilišne Kliničke Bolnice Mostar za velikodušnu pomoć i podršku u borbi protiv pandemije uzrokovane pojavom korona virusa , 2020.godine . Dobitnik ZAHVALNICE Javne Ustanove Kantonalne Bolnice „dr.Safet Mujić“ za donaciju pomoći u borbi protiv COVID-19 , 2020.godine . Dobitnik ZAHVALNICE JAVNA USTANOVA „OPĆA BOLNICA“ Konjic za dodjeljenu pomoć u borbi protiv COVID-19 , 2020.godine . Sudjelovao u provedbi terenske vježbe „Zajednički odgovor“ u Čapljini 2012.godine . Sudjelovao u provedbi terenske vježbe „NICS Mostar 2021“ održanoj 2021.godine u okviru NATO SPS Projekta „Advanced Regional Civil Emergency Coodination Pilot“ . Oženjen i otac dvoje djece. Stalno nastanjen u Mostaru.

Eugen Ćubela, dipl.ing.
Stjepana Radića 3/3, 88000 Mostar BiH
036 319 869
036 319 869

OPIS POSLOVA RAVNATELJA

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji sastoji se od tri sektora, koji čine temeljne organizacijske jedinice, i to:

•  Sektor civilne zaštite
•  Sektor vatrogastva
•  Sektor za upravno-pravne, opće i materijalno-financijske poslove

U sklopu Sektora  civilne zaštite formiran je operativni centar civilne zaštite HNŽ.

Poslovno središte Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije je u Mostaru u Ulici Stjepana Radića br.3.
Popunjenost Uprave adekvatnim kadrovima, smještajni prostor i materijalno-tehnička opremljenost ove institucije su nedostatci s kojim je suočena Uprava u izvršavanju obveza iz svoje nadležnosti.
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo utemeljena je za rješavanje poslova i zadataka iz oblasti civilne zaštite i vatrogastva, i to:

-  organizira, priprema i prati funkcioniranje zaštite spašavanja na području HNŽ,
-  izrađuje procjenu ugroženosti za području HNŽ,
-  priprema te predlaže plan i program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
-  prati stanje priprema zaštite i spašavanja, predlaže mjere za unapređenje organizacije i osposobljavanje civilne zaštite općina i cijele Hercegovačko-neretvanske županije,
-  organizira i prati realizaciju obuke nositelju civilne zaštite,
-  organizira i koordinira provedbu mjera zaštite i spašavanja,
-  predlaže programe zajedničkih i samostalnih vježbi, izradu elaborata za izvođenje vježbi pripadnika civilne zaštite, tijela uprave, gospodarskih društava i drugih pravnih osoba iz područja zaštite i spašavanja,
-   predlaže i poduzima mjere za popunu ljudstvom u stožeru, postrojbi civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja, te njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima,
-  priprema propise iz područja zaštite i spašavanja u nadležnosti HNŽ,
-  organizira obuku stanovništva i pruža pomoć službama civilne zaštite općina u obavljanju poslova u njihovoj nadležnosti,
-  vrši inspekcijski nadzor iz područja zaštite i spašavanja, te nad radom vatrogasnih postrojbi,
-  vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, sukladno zakonu, općim aktima i drugim propisima,
-  priprema propise iz oblasti vatrogastva i realizira suradnju s drugim institucijama koje se bave oblastima iz vatrogastva,
-  sudjeluje u izradi županijskog plana zaštite od požara i organizira poslove iz vatrogastva,
-  prati stanje i poduzima mjere za unapređenje organiziranja profesionalnih vatrogasnih postrojbi i društava,
-  sudjeluje u akciji zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i drugim akcidentnim situacijama na području HNŽ-a,
-  provodi školovanje, usavršavanje i osposobljavanje vatrogasaca,
-  izdaje zapovijedi za uporabu vatrogasnih postrojbi jedinica lokalne samouprave za djelatnost izvan područja svojih mjerodavnosti na provođenju mjera zaštite od požara.

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo predložila je Zakon koji je i usvojen: Zakon o vatrogastvu HNŽ (Narodne novine HNŽ-a br.5/04); Zakon je donesen u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.

Brza dojava


Uprava za Civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-K

Sva prava pridržana

Powered by IT Odjel