Stožer CZ

Stožer Civilne zaštite

Županijski stožer je stručno operativno tijelo, ovlašteno za vršenje poslova koji su  mu Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Zakonom o nadležnostima županijskih tijela vlasti Hercegovačko-neretvanske županije u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, stavljeni u ovlast.
U vršenju poslova iz svoje ovlasti Županijski stožer funkcionira stalno, kad Vlada HNŽ proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće u Županiji, a u razdoblju kada ne postoje prirodne ili druge nesreće, Županijski stožer svoje funkcije ostvaruje povremeno, prema potrebi i to onda kada razmatra stanje priprema, organiziranosti, opremljenosti i osposobljenosti za zaštitu i spašavanje svih nositelja zaštite i spašavanja na području Županije i predlaže mjere za dogradnju sustava zaštite i spašavanja i kada djeluje preventivno u cilju sprečavanja nastajanja prirodne ili druge nesreće i sudjeluje u vježbama i drugim vidovima obučavanja i osposobljavanja.

Županijski stožer čine zapovjednik, načelnik i članovi.

Zapovjednik Županijskog stožera je po položaju jedan od članova Vlade Hercegovačko-neretvanske županije ( u daljnjem tekstu: Vlada Županije).

Ravnatelj Županijske uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo ( u daljem tekstu: Županijska uprava), po položaju je načelnik Županijskog stožera.

Tajnik Crvenog križa Hercegovačko-neretvanske županije i državni službenik za informiranje iz Ureda predsjednika Vlade  Županije, po funkciji su članovi Županijskog stožera.

Članovi Županijskog stožera iz županijskih ministarstava i Županijske uprave su:
1)    rukovodeći državni službenik Županijskog ministarstva unutarnjih poslova,
2)    rukovodeći državni službenik u Županijskom ministarstvu zdravstva, rad i socijalne skrbi,
3)    rukovodeći državni službenik u Županijskom ministarstvu prometa i veza,
4)    rukovodeći državni službenik u Županijskom ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša,
5)    rukovodeći državni službenik u Županijskom ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
6)    rukovodeći državni službenik u Županijskom ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,
7)    rukovodeći državni službenik u Županijskom ministarstvu gospodarstva,
Do tri člana Županijskog stožera određuje ravnatelj Županijske uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo iz reda državnih službenika koji izravno obavljaju poslove vezane za mjere zaštite i spašavanja.
 

Zapovjednika, načelnika i članove Županijskog stožera postavlja i razrješava Vlada Županije, na prijedlog ravnatelja Županijske uprave.

Brza dojava


Uprava za Civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-K

Sva prava pridržana

Powered by IT Odjel

Stožer / Štab Civilne zaštite

Adnan Faladžić
Zapovjednik / Komandant
Min. financija
036/552-806
036/552-806
Eugen Ćubela
Načelnik
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
036/319-869
036/311-717
Ivana Sabljić
Tajnik Stožera
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
036/319-869
036/319-869
Branko Drinovac
MUP HNŽ
036/310-078
Zejnil Trešnjo
Min. trgovine, turizma i zaštite okoliša
036/551-324
Nesib Mutabdžija
Min. poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
036/445-934
036/445-901
Zoran Bulić
Min. graditeljstva i prostornog uređenja
036/312-189
Adila Buljko
Min. gospodarstva
036/552-495
Marko Arapović
Ured predsjednika Vlade HNŽ
036/ 449 - 020
036/ 449 - 020
Marin Čović
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
036/ 327-387
036/ 333-769
Tihomir Vulić
Ministarstvo prometa i veza
036/ 514 - 821
036/ 514 - 821
Asim Zolj
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
036/319-869
Jela Čović
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
036/319-869
Nasta Vidović
Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
036/319-869
Pero Pavlović
Glasnogovornik Vlada HNŽ – e
036/449-020
036/449-030
Zoran Nikolić
Tajnik Crvenog križa HNŽ – e
036/323-456
Nazif Nezirć
Ministarstvo Trgovine ,turizma i zaštite okoliša
061/495 - 356
Antonijo Vujica
Ministarstvo Zdravstva, rada i socijalne skrbi
036/ 514 - 821
063/ 288 - 988