Uputstvo za građane

Uputstvo za građane

Znaci za uzbunjivanje građana su:

 • Znak opće opasnosti, koji se  emitira zavijajućim tonom u trajanju od 100 sekundi, s tim da se u toku prva četiri sata ponavlja više puta. Emitira  se u trenutku kada građanima i materijalnim dobrima prijeti opasnost od pojave plavnog vala koji nastaje od rušenja ili prelijevanja brana na hidroakumulacijama ili velikog požara ili kretanju radioaktivnog oblaka ili pojave većih količina otrovnih materija u vidu oblaka iz kemijskih postrojenja i drugim opasnostima, a koje mogu ugroziti živote i zdravlje većeg broja ljudi na određenom području, a u ratu kada prijeti opasnost od artiljerijskih ili drugih dešavanja  ili napada iz zraka na određenom području.
 • Znak prestanka opasnosti, koji se emitira jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi. Emitira  se onda kada stožer civilne zaštite koji je naredio emitiranje signala opće opasnosti procijeni da je prestala opasnost po ljude i materijalna dobra ili kada je završeno poduzimanje odgovarajućih mjera za provođenje zaštite i spašavanja ugroženih ljudi i materijalnih dobara.

Postupak građana na znak za uzbunjivanje

 • ako se radi o pojavi plavnog vala, građani su dužni, ako imaju vremena, poduzeti sljedeće postupke:
 1. u stanu ili kući isključiti električne i druge instalacije i zatvoriti vodu;
 2. namještaj, pitku vodu i životne namirnice skloniti na više dijelove kuće ili stana;
 3. uzeti neophodne osobne  stvari (osobne  dokumente, novac, pokrivač i dr.) i skloniti se na sigurno mjesto, odnosno mjesto koje ne može biti ugroženo plavnim valom i na tom mjestu sačekati emitiranje signala za prestanak opasnosti, a nakon tog signala postupati po naređenjima i upustvima  općinskog stožera civilne zaštite ili povjerenika civilne zaštite.

 

 • ako se radi o pojavi velikog požara, građani trebaju, ako imaju vremena, poduzeti sljedeće postupke:
 1. u stanu ili kući isključiti sve električne aparate i zatvoriti dovod gasa;
 2. zatvoriti vrata i prozore da bi se spriječilo strujanje zraka  i rasplamsavanja  požara;
 3. uzeti neophodne stvari (odjeću, obuću, hranu, lična dokumenta, novac i druge vrijednosti), a zatim napustiti zgradu i skloniti se na sigurno mjesto;
 4. uključiti se u akciju lokaliziranja  i gašenja požara, prema naredbama općinskog stožera civilne zaštite.

 

 • ako se radi o pojavi radioaktivnog oblaka ili pojavi većih količina otrovnih materija u vidu oblaka iz kemijskih postrojenja ili skladišta, građani trebaju poduzeti sljedeće postupke:
 1. ukoliko se nađu na ulici, na radnom mjestu, u stanu ili drugim mjestima smireno i bez panike otići u najbliže sklonište ili drugo mjesto pogodno za sklanjanje, ako takva mjesta postoje;
 2. ukoliko su u mogućnosti, trebaju ponijeti sredstva za ličnu RHB zaštitu ili priručna sredstva od kojih se mogu napraviti određena zaštitna sredstva i ta sredstva koristiti dok postoji opasnost od radioaktivnog oblaka, odnosno otrovnih materija;
 3. ponijeti sredstva za pružanje prve medicinske pomoći, dezinfekciona sredstva i priručna sredstva za dekontaminaciju, ako takvim sredstvima raspolažu;
 4. nakon izvršenog sklanjanja dalje treba postupati prema uputstvima povjerenika civilne zaštite.

 

 • Kada se emitira  signal za prestanak opasnosti, građani su dužni da se uključe u akciju zaštite i spašavanja koju provode jedinice i povjerenici civilne zaštite i službe zaštite i spašavanja, kao što je učešće na pružanju prve pomoći, raščišćavanju terena, dekontaminaciji i ostalim zadacima koje građani mogu da vrše, odnosno treba da napuste sklonište i druge zaštitne objekte u kojima su se nalazili i vratiti se u svoje kuće ili stanove ili na svoja radna mjesta

Postupak u slučaju pronalaženja mina, neeksplodiranih ubojnih sredstava ili oružja

Svako pronađeno, primijećeno ili sumnjivo sredstvo, dužni ste ODMAH prijaviti najbližoj policijskoj stanici na broj 122, Operativnom centru civilne zaštite 121 ili na broj telefona najbliže mjesne zajednice. NIKADA NE ULAZITI U OZNAČENA MINSKA POLJA.

Postupak u slučaju požara

 • U slučaju izbijanja požara, potrebno je ODMAH pristupiti gašenju požara priručnim sredstvima,
 • U slučaju požara izazvanog električnom energijom, potrebno je prvo isključiti dovod struje i pristupiti gašenju požara priručnim sredstvima,
 • Što prije obavijestiti:

    123 Vatrogasce
    121 Operativni centar civilne zaštite
    122 Policiju

STROGO JE ZABRANJENO !!!

 • ložiti vatru u šumi
 • paliti korov ili sijeno na pašnjacima
 • namjerno podmetati požar

Postupak u slučaju većeg broja povrijeđenih izazvanog prometnim i drugim nesrećama

 • Odmah obavijestiti:

    124 Stanicu hitne pomoći
    121 Operativni centar civilne zaštite
    122 Policiju

 • Pružiti pomoć u spašavanju povrijeđenih u suradnji sa stručnim ekipama

Postupak u slučaju poplava

 • Isključiti električne i druge instalacije i vodu
 • Pokućstvo, pitku vodu, i životne namirnice podići na više dijelove kuće ili stana
 • Izmjestiti stoku na sigurnije mjesto
 • Sa osobnim  i drugim bitnim dokumentima skloniti se na sigurno mjesto, sačekati prestanak opasnosti, a nakon toga postupati po naredbama i upustvima Općinskog štožera civilne zaštite

Postupak u slučaju pojave klizišta u naseljenim mjestima

 • Svaku pojavu većeg odrona i klizanja zemljišta, potrebno je odmah prijaviti Operativnom centru  civilne zaštite županije , Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline, najbližoj policijskoj stanici ili mjesnoj zajednici
 • U slučaju veće opasnosti po živote ljudi, potrebno je odmah napustiti objekt stanovanja i sačekati upute stručnjaka iz nadležnih službi

Prava i dužnosti građana

 • Građani imaju pravo i dužnost učestvovati u civilnoj zaštiti, njenim organiziranim  strukturama i izvršavati obavezu davanja materijalnih sredstava, te se obučavati za osobnu i uzajamnu zaštitu.
 • Svi radno sposobni muškarci od 18 do 60 godina i žene od 18 do 55 godina obavezni su učestvovati u zaštiti i spašavanju, odnosno učestvovati u civilnoj zaštiti

 

 

 

Brza dojava


Uprava za Civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-K

Sva prava pridržana

Powered by IT Odjel